Art i gènere, o com lluitar contra els estereotips

EQUIP COL·LABORADOR
Centre d’Art la Panera
Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol

artigenere copia

El taller “Art i gènere, o com lluitar contra els estereotips” s’ha organitzat des del Casal de la Dona, el Centre d’Art la Panera i l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol, i s’ha impartit per l’artista Marina Núñez.

Aquest s’ha estructurat a través de sessions teòriques en grup impartides per l’artista, sota l’objectiu d’investigar com els i les artistes lluiten contra els estereotips de gènere a partir de les imatges, per passar a una part pràctica individual, en què l’alumnat ha d’explorat com aplicar els conceptes teòrics apresos.

Fruit d’aquests dies de taller i de posteriors sessions de treball amb el professorat de l’Escola d’Art Leandre Cristòfol, s’han seleccionat algunes de les imatges resultants, per convertir-les en una edició especial, en motiu del Dia de la Dona del 2014.


TUTORS RESPONSABLES
Centre d’Art la Panera: Antoni Jové (coordinador), Roser Sanjuan (Servei Educatiu)
EAM Leandre Cristòfol: Marta Pallarès (directora), Eduard Serra (coordinador de l’escola), Matilde Mayoral (professora il·lustració)

ARTISTA CONVIDAT
Marina Núñez

CURS I ESPECIALITAT
Il·lustració

OBJECTIUS
El taller s’ha ideat partint d’un tema molt característic en l’obra de Marina Núñez com és l’art i el gènere, amb l’objectiu d’impulsar treballs artístics què incloguin els següents temes:

  • Els estereotips i els/les artistes que es dediquen a deconstruir-los amb imatges.
  • Sobre com l’art feminista s’ha dedicat a subvertir els estereotips de gènere.
  • Presentació obre el treball de l’artista en clau als estereotips que ataca i quins proposa en els seus treballs.

TEMPORITZACIÓ
15 dies, entre els quals tres dies intensius de Taller amb Marina Núñez.