Institució cultural: interacció, creació, intervenció

EQUIP COL·LABORADOR
Escola d’Art i Superior de Disseny Deià
Fundació Antoni Tàpies
ESDAP DEIÀ

tapies copia

El taller de tècniques artístiques pels alumnes de tercer que es proposa, té en compte el paper actiu de les institucions artístiques i culturals com elements fonamentals dins del cicle de circulació de la creació artística, les formes actuals d’intercanvi de coneixement i també la integració de formats professionals diversos en els que el disseny hi participa. Proposa als estudiants introduir-los en la lògica de funcionament d’una institució cultural i a partir d’aquí, generar respostes creatives que puguin interactuar amb diferents nivells de la seva constitució, mediació i gestió, entesos com oportunitats de desenvolupament de continguts i situacions creatives que es poden abordar des de les metodologies i els anàlisis del món del disseny.

La col·laboració amb la Fundació Antoni Tàpies aquest curs 2014 es realitzarà al voltant de l’exposició, Allan Kaprow: altres maneres. Que es podrà visitar del6 març al 30 maig 2014.

El taller es fonamenta en la relació entre una obra o treball cultural (l’exposició d’Allan Kaprow), la institució cultural que el promou o difon (la Fundació Antoni Tàpies) i el públic que hi interactua.

En el cas de l’EASD Deià, aquest taller continua la relació que hem mantingut els darrers anys amb la Fundació Antoni Tàpies, amb l’oportunitat de renovar la participació en el programa Prototips en codi obert. Aquest programa planteja a diferents centres d’aprenentatge vinculats a la creació, la lectura i interpretació de documents de l’arxiu de la Fundació. Això permet entendre diversos nivells del funcionament i de la gestió del centre, i alhora permet propiciar noves  lectures i creacions per part dels estudiants.

Fundació Antoni Tàpies. Prototips en codi obert

http://www.fundaciotapies.org/blogs/prototips/category/escola-dart-i-disseny-deia/


TUTORS RESPONSABLES
Escola d’Art i Superior de Disseny Deià: Joan Vila Puig.
Fundació Antoni Tàpies: Linda Valdés.

CURS I ESPECIALITAT
Tercer curs dels Estudis Superiors en Disseny, especialitat de disseny d’interiors.
Assignatura: Optativa de tècniques artístiques. Institució cultural: interacció, creació, intervenció

OBJECTIUS
Els objectius del taller es fonamenten en realitzar un anàlisi i interacció entre una obra o treball cultural (l’exposició d’Allan Kaprow), una institució cultural que la promou o difon (la Fundació Antoni Tàpies) i el públic que hi interactua.

ACTIVITATS
1. Anàlisi d’una obra cultural.
La primera activitat està centrada en l’anàlisi de l’obra, en aquest cas una exposició a la Fundació Antoni Tàpies (FAT) de l’artista nord-americà Allan Kaprow.

2. Institució cultural, estructura i gestió.
Es centrarà en l’anàlisi de la pròpia institució cultural que acull l’exposició, la Fundació Antoni Tàpies (FAT). Quina ha estat la seva història, els seus objectius i les dinàmiques de gestió interna.

3. Públic, dinàmica i participació.
Anàlisi del públic com usuari principal d’una institució cultural. El públic com agent actiu i protagonista. L’activitat consisteix en realitzar un anàlisi en grup del comportament del públic específicament en aquesta exposició.

4. Intervenció com a mediació.
Dissenyar una intervenció que actuï com a mediació entre l’exposició d’obres d’Allan Kaprow, la Fundació Antoni Tàpies com institució i el públic visitant. Elaborar la proposta en grup, dissenyar-la, negociar-la i executar-la.

TEMPORITZACIÓ
De Febrer a maig 2014