Hibridacions i Contextos 01 | 2013-2014

Hibridacions i Contextos és un projecte que neix de la voluntat d’articular projectes en xarxa entre els centres, espais d’art i les escoles especialitzades en art i disseny; entitats que són alhora distants en les seves activitats quotidianes, i properes en fites com són el foment de les relacions entre l’art,l’educació, el context i la connexió amb la societat.

Es configura així Hibridacions i Contextos. Projecte col·laboratiu entre centres i escoles d’art.

El títol ve donat per raons que pretenen orientar el com i en base a què s’articula el projecte. Mentre que el concepte d’hibridació ens remet a qüestions de inter- i trans- disciplinàries, el de context ens posiciona vers un indret concret i una situació temporal específica.

Aquest és el punt de partida de la primera edició que es porta a terme durant curs 2013-14, coordinat per ACVic i l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. Es proposa que cada any un centre d’art i un escola d’art, de manera conjunta, coordinin l’activitat, que serà rotativa entre els participants.

barresdecolor

LÍNIES GENERALS

 • Posa en relació centres o espais d’art amb escoles d’art i disseny. Les escoles d’art i disseny són centres educatius especialitzats en la formació d’aquestes disciplines a partir de l’aprenentatge, la recerca i la realització de treballs concrets. Els centres o espais d’art són projectes que despleguen activitats d’investigació, producció i difusió de les pràctiques artístiques. Al activar un programa conjunt es multipliquen els interessos compartits, la seva incidència en processos educatius, la visibilitat i seu abast públic.
 • Diversos projectes es desenvolupen sota uns paràmetres comuns. Cadascun dels diferents centres o espais d’art i escoles d’art que s’adhereixen a Hibridacions i Contextos, ho fan mitjançant una estructura de treball compartida. Els temes i les tècniques poden ser diferents i es pacten entre les agrupacions que s’estableixen entre l’escola(s) i l’espai(s) o centre(s) d’art. Aquestes agrupacions, de manera inicial, es fan a partir de lògiques territorials.
 • Projecte amb singularitat pròpia. A partir de la relació entre les escoles i els centres o espais d’art, s’elaboren projectes conjunts, de manera que una o més escoles, un o més espais o centres d’art articulen un projecte específic, sota una tema, una metodologia i una temporització establerta entre ells. L’especificitat dels centres, les escoles i els territoris, així com la connexió de tot plegat amb les programacions regulars, podrà ajudar a iniciar el projecte d’una forma particular, alhora que sostinguda.
 • Implicació del personal que treballa en cada institució. Cada equip de treball podrà definir la metodologia concreta, de manera que es podrà treballar amb un artista convidat, amb l’equip propi de cada escola i centre, o amb fórmules mixtes i novadores que plantegin cada equip . Sigui quina sigui la manera és important que s’hi vinculin professors i membres dels centres i espais d’art, com impulsors o tutors del projecte.
 • Compartir i transferir metodologies, processos i resultats. Després de concloure el desenvolupament del projecte, i coincidint amb el final de curs, hi ha un simposi o presentació conjunta dels treballs per part dels alumnes, professors i especialistes que han participat. Aquest simposi es realitza en el territori on es porti a terme la coordinació del projecte.
 • Cada centre, espai o escola d’art, segons el seu criteri i disponibilitat, podrà establir una presentació en format expositiu dels resultats. De manera conjunta es treballarà per tal de fer una presentació de tots, o una selecció, dels resultats. Aquesta part està subjecte a aconseguir suport econòmic complementari.

 

OBJECTIUS

 • Establir una xarxa de col·laboracions entre diferents espais de producció i difusió que treballen des de l’àmbit de les arts contemporànies, conjuntament amb centres educatius especialitzats en l’art i el disseny.
 • Reforçar les relacions entre espais de producció, recerca i difusió, i espais de formació i recerca.
 • Impulsar projectes transversals, mostrar i difondre els treballs que es realitzen a partir d’un eix estructural comú, tot compartint metodologies i mecanismes d’avaluació.
 • Donar visibilitat als projectes i treballs que es realitzin entre els centres educatius, els centres o espais d’art i la seva relació amb el territori.
 • Promoure i donar valor a la presència de les arts a la societat, així com remarcar la funció social de l’art i l’educació.
 • Posar en relació procés de treball i visibilitat, producció i comunicació pública, dinàmica introspectiva en la recerca i extravertida en la difusió.