Processos inadvertits, processos infiltrats

EQUIP COL·LABORADOR
Escola Massana Centre d’Art i Disseny de Barcelona, adscrit a la UAB
Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA

01_Escola-Massana_MACBA_visita02_Escola-Massana_MACBA_visita

Processos inadvertits, processos infiltratsés un projecte que posa en relació estudiants d’art, de l’Escola Massana amb el Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA, ambdues institucions són veïnes i ubicades al barri del Raval de Barcelona.

L’especificitat d’un Museu d’Art Contemporani resideix, en bona part, en la configuració de la seva col·lecció. El projecte vol propiciar en un primer estadi una lectura àmplia i crítica, per part dels estudiants, al voltant del sentit i la funció d’allò que avui precisa un museu i una col·lecció d’art contemporani. Concretament el projecte se centra en l’exposició L’herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció i els seus àmbits temàtics –«El sagrat i el popular»; «El carrer, el mapa»; «El cos i el seu revers»; «Polítiques de ficció»; «Autobiografia i tautologia» i «L’intangible»–.

En un segon estadi, i a partir de la lectura i el debat realitzat, els estudiants elaboraran projectes de caire individual o en grup que estableixin diàlegs amb obres concretes de l’exposició o amb els seus àmbits temàtics. Els diferents treballs que es portaran a terme s’infiltraran –per un temps acotat i breu, per un dia– en les sales de l’exposició, o en d’altres espais interiors o exteriors del museu, sempre experimentant un diàleg amb la col·lecció i les temàtiques tractades.


TUTORS DEL PROJECTE
Jordi Canudas i Antonio Ortega professors de l’Escola Massana.
Valentín Roma director d’investigació del MACBA i comissari de l’exposició L’herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció

ARTISTES CONVIDATS
Ignasi Aballí artista present a l’exposició L’herència immaterial. Assajant des de la Col·lecció, el qual realitzarà un taller amb els estudiants.

CURS I ESPECIALITAT
Alumnes de 3r curs del Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art II i III (2014-2015).

OBJECTIUS

  • Intensificar els vincles entre estudiants d’art i la institució MACBA.
  • Fomentar una lectura crítica i propositiva, des de la perspectiva i condició d’estudiant d’art, d’allò que representa o ha de representar en l’actualitat la institució Museu d’Art Contemporani, i la seva Col·lecció.
  • Propiciar el desenvolupament de treballs i projectes artístics en equip i amb el rigor necessari.
  • Saber mostrar i comunicar apropiadament els projectes. Experimentar l’adequada instal·lació i comunicació dels projectes artístics realitzats.
  • Confrontar el treball realitzat en entorns professionals més enllà del context acadèmic.

RESULTAT DEL PROJECTE

Amb la crisi del MACBA -ingerències, censura, cessaments i dimissions- el projecte que portaven a terme els estudiants de 3r de Grau en Arts i Disseny de l’Escola Massana ha quedat “afectat”. El nostre interlocutor era Valentín Roma, ara destituït del seu càrrec de comissari en cap i director d’investigació del MACBA.

Els alumnes amb tot el succeït prenen partit i decideixen “alterar” el projecte. Un grup fins i tot han establert contacte amb estudiants del PEI Programa d’Estudis Independents del MACBA, i signen el manifest liderat per aquests. Una de les alumnes del nostre grup, Berta Nieto, va enviar una carta als lectors del Periódico sota el títol “En defensa dels comissaris acomiadats” la qual es va publicar el diumenge 29 de març.

Vist els esdeveniments els estudiants de l’Escola Massana van decidir en assemblea realitzar una sèrie d’intervencions, amb sentit crític i amb humor, en relació a tot el succeït, i no pactades amb la direcció del museu. Ells també s’han trobat al mig de tot plegat. Després del procés inicial de recerca sobre el MACBA com a institució cultural, la seva col·lecció, la programació… i posteriorment l’elaboració dels diferents projectes, la crisi del MACBA també els ha afectat, i han sentit que també hi volien dir la seva. MACBAgh! Processos inadvertits, processos infiltrats. 27 d’abril de 2015.

Alumnes: Sara Álvarez, Anna Amorós, Montserrat Ayala, Lucía Barril, David Bayé, Darius Bogdanowicz, Sandra Calvo, Judit Cuadros,  Vanda Drouin, Ana Drucker, Maria Farré, Andreu Garcia, Mireia González, Wara Luque, David Mateo, Elza Niedre, Berta Nieto, Helena Puigdemont, Pau Quílez, Mònica Ramos, Pol Ricart, Núria Rodríguez, Gemma Sainz, Cristina Sánchez, Rosa Sánchez, Aina Serra, Maria Sodupe, Robert Solsona, Claudia Torrents, Elóise Tripier, Eduardo Vecino.

Jordi Canudas i Antonio Ortega
Artistes visuals i professors de l’Escola Massana

– Carta de l’alumne Berta Nieto publicada a El Periódico, 29 de març del 2015:

http://www.elperiodico.com/es/cartas/entre-todos/macba-defensa-los-comisarios-despedidos/123413.shtml

http://www.elperiodico.cat/ca/cartas/entre-tots/macba-defensa-dels-comissaris-acomiadats/123413.shtml