Exposició i recorregut de la Jornada de presentació Hibridacions i contextos a la Fundació Antoni Tàpies

EQUIP COL·LABORADOR
Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, Barcelona – Fundació Antoni Tàpies, Barcelona

El taller de tècniques artístiques pels alumnes de tercer curs, té en compte el paper actiu de les institucions artístiques i culturals com elements fonamentals dins del cicle de circulació de la creació artística, les formes actuals d’intercanvi de coneixement i també la integració de formats professionals diversos en els que el disseny hi participa. Proposa als estudiants introduir-los en la lògica de funcionament d’una institució cultural i a partir d’aquí, generar respostes creatives que puguin interactuar amb diferents nivells de la seva constitució, mediació i gestió, entesos com oportunitats de desenvolupament de continguts i situacions creatives que es poden abordar des de les metodologies i els anàlisis del món del disseny.

En aquesta nova ocasió la col·laboració amb la Fundació Antoni Tàpies es vol centrar en el mateix procés que el programa Hibridacions i Contextos està desenvolupant entre les escoles i els centres d’art. Proposa de tractar la integració d’aquesta dinàmica en el programa públic de la Fundació i dissenyar la forma de comunicar tot aquest procés compartit en el seu espai d’activitats. El moment triat és el que coincideix amb la jornada d’intercanvi entre totes les escoles i centres d’art participants, que aquest any es celebrarà sota l’organització de l’Escola Deià. L’objecte de disseny es centra en la manera d’exposar i mostrar tots els projectes participants en el programa Hibridacions i contextos i alhora integrar com activitats públiques d’aquesta jornada d’intercanvi un recorregut – dinar entre l’Escola Deià i la Fundació Antoni Tàpies i l’activitat final en aquest centre amb tots els participants.

Aquest taller continua la relació que ha mantingut els darrers anys l’EASD Deià amb la Fundació Antoni Tàpies, dins del programa Prototips en codi obert.

HC02_Deia2_brHC02_Deià_5HC02_Deià_3HC02_Deià_4


TUTORS DEL PROJECTE
Montse Botey i Joan Vila Puig de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià de Barcelona Linda Valdés i Oriol Fontdevila de la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona

CURS I ESPECIALITAT
Alumnes de l’Optativa de tècniques artístiques. Institució cultural: interacció, creació, intervenció. De tercer curs dels Estudis Superiors en Disseny, especialitat de disseny d’interiors.

OBJECTIUS

  • Dissenyar un model d’exposició per mostrar les col·laboracions desenvolupades a Hibridacions i contextos
  • Fer actuar a l’alumnat com a dissenyadors mediadors entre l’Escola Deià i la FAT per resoldre el funcionament de la comunicació i les activitats associades.
  • Realitzar la proposta d’exposició i conduir les activitats en els espais de la FAT d’acord amb els seus coordinadors i gestors.
  • Assumir la comunicació posterior de la comunicació pública de l’activitat especifica.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
L’activitat es durà a terme entre el febrer i el maig 2015

  1. Anàlisi de la col·laboració entre Escoles d’Art i Centres d’Art en el programa Hibridacions i contextos. Febrer 015
  1. Disseny de la comunicació expositiva de les col·laboracions en l’espai de la FAT. Març 015
  1. Preparació i gestió del disseny expositiu i de l’activitat de recorregut – dinar entre EASD Deià i FAT. Març 015
  1. Realització i execució del disseny expositiu i l’activitat de recorregut – dinar durant la jornada de presentació pública de Hibridacions i contextos. Abril 015
  1. Gestionar la comunicació pública dels resultats a diferents canals interns de l’escola i la institució cultural. Maig 015