Memòria llarga – memòria curta

EQUIP COL·LABORADOR:
Escola Llotja
Biblioteca de Catalunya

HC02_Llotja_biblioteca_1 HC02_Llotja_biblioteca_2

Establirem vincles entre les diferents àrees de la Biblioteca de Catalunya i les especialitats que configuren les Arts del Llibre, entre els usuaris de la Biblioteca i l’alumnat de l’escola, a través d’accions, intervencions i projeccions per posar en relleu aquells aspectes que configuren al llibre com a eix de cultura, transmissió i creació artística.

OBJECTIUS
Presentació de projectes relacionats amb la temàtica, metodologia i activitats del 240 aniversari. Les Arts del Llibre és una secció de l’Escola Llotja que vol sumar-se a aquesta celebració reflexionant sobre els orígens d’aquesta secció de l’escola, interactuant amb els usuaris de la Biblioteca, la qual va ser la que va propiciar l’aparició del conservatori el 1948.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
Les accions començaran al mes de febrer del 2015

TUTORS DEL PROJECTE
Anna Comellas (coordinadora del Departament Arts del Llibre de Llotja)
Eugènia Serra Aranda (Directora de la Biblioteca de Catalunya)

ARTISTES CONVIDATS
Bendita Gloria: Alba Rosell i Santi Fuster, dissenyadors gràfics
Victoria Rabal, Artista i directora del Museu Molí paperer de Capellades

CURS I ESPECIALITAT IMPLICADA
Arts del Llibre: Enquadernació, Gravat, Litografia, Tipografia i Serigrafia. Cicles formatius de Grau Superior