Recerca dʼuna col·laboració. 14 tallers.

EQUIP COL·LABORADOR

Nau Estruch i Escola dʼart i disseny Illa de Sabadell

3_HC02_illa_estruch

 El projecte vol mostrar els anys de col·laboració entre el centre de creació nau Estruch , el museu dʼart i la escola illa de Sabadell fent un treball de recerca en el seu arxius dʼaquests 14 any de relació, incidint també en alguns dels seus projectes més significatius.

A mitjans dels anys 90 la ciutat de Sabadell incorpora un nou equipament cultural a la ciutat

Es tracte dʼun espai de creació situat en una antiga nau industrial del barri de gràcia i que cal veure-la com lʼantecedent de el actual centre de creació Nau Estruch.

El Museu dʼArt de Sabadell i lʼEscola Illa inicien conjuntament l’any 2001 els primers pensaments dʼun taller de creació a la ciutat de Sabadell que es farien a aquesta nau de gràcia que en aquell moment gestionava el Museu dʼArt.

El taller de creació es plantejava com un espai de diàleg a partir de la tutorització de un artista convidat, la nau també cedia els espais de treball durant el taller

El primer taller de creació es va iniciar lʼany 2002 amb el pintor i ex rector de la facultat de Belles Arts, Joan Hernández Pijuan. Després vingueren en Pep Duran Esteva, Yamandú

Canosa, Ramiro Fernández Saus, Isidre Manils , Sabinne Finkenauer, Francesc Ruiz (aquets dos últims ja a la nau Estruch)

Lʼany 2007-2008 el taller canvia de seu i passa del barri de gràcia a formar part de lʼequipament cultural de la Nau sud del Centre de Creació de l’Estruch. Com a conseqüència dʼaquest canvi sʼincorporen millores tan en lʼequipament com en el format: tallers equipats, aparells de noves tecnologies a lʼabast, una sala dʼexposicions, així com les conferències organitzades alentorn del taller, etc. La proximitat amb altres disciplines de la creació contemporània (dansa, teatre, música, arts escèniques) ha dotat el taller dʼun nou context dins lʼactual el marc del centre de creació. dins la programació de nau Estruch, programada per Oscar Abril es varem programar tallers de Bestué –Vives, Antonio Ortega, Sitesize, Black Tulip i Joan Casellas.
El projecte vol també incidir el lʼactual taller de creació que inpartirà lʼartista Luz Broto a la nau sud el mes dʼabril i posar sobre la taula experiències i conclusions de la seva pràctica.

TUTORS DEL PROJECTE

Oriol Vilapuig i Marc Vives.

3_HC02_estruch_illa