Primer comissariat 3

EQUIP COL·LABORADOR
Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Espai Estació Jove de Girona
Escola Universitària ERAM de Salt
Escola d’Art i Supeirior de Disseny d’Olot
Escola Municipal d’Art de Girona

10_girona_1 10_girona_2

La convocatòria Primer comissariat del Bòlit es realitza enguany en col·laboració amb l’EMA de Girona, l’Escola Universitària ERAM de Salt i l’Escola d’Art i Disseny d’Olot. L’objectiu és seleccionar un projecte expositiu que siguin una primera experiència comissarial i que, al mateix temps, suposi la presentació de nous artistes joves de les escoles d’art participants. El projecte expositiu s’executaria en aquests centres com a mostra itinerant del Bòlit en col·laboració amb les escoles.

Candidats:
S’estableix que els comissaris i els artistes han de ser menors de 35 anys o bé que siguin estudiants o que hagin acabat els estudis relacionats amb les arts visuals, la cultura i la creació contemporània en els darrers 5 anys, residents a Girona o a les comarques gironines.

L’exposició haurà de ser adaptable als diferents espais expositius dels centres. El muntatge de les exposicions anirà a càrrec de cada centre. Les aplicacions de comunicació a cada espai seran les que determini cada escola i van al seu càrrec.Els centres participants, inclós el Bòlit, col·laboraran en l’aportació dels recursos d’infraestructura necessaris (videoprojectors, reproductors, equip de so, peanyes, etc.).


TUTORS DEL PROJECTE
Jordi Armengol. Escola Municipal d’Art de Girona
Roger Serrat-Calvó. Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot
Carolina. ERAM, Escola Universitària ERAM
Carme Sais. Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona