Recerques: Memòria, creació i participació

EQUIP COL·LABORADOR
ESARDI – Escola d’Art i Disseny d’Amposta
Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre
Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya

Lopati_ESARDI

El projecte és la segona etapa de Post-paisatge: Relacions entre memòria, territori i escolta, un projecte d’investigació/creació realitzat per Luca Rullo i Miguel Ayesa mitjançant una residència a Lo Pati, vinculada a la convocatòria de 2014 de la Sala d’Art Jove. El treball desenvolupat en aquest projecte es centrava en l’escolta, la memòria i els tercers paisatges al territori de les Terres de l’Ebre. Com a extensió d’aquesta tasca d’investigació, Recerques: Memòria, creació i participació es planteja explorar la reconceptualització del paisatge des del vincle social, històric i personal que estableixen els agents residents a la zona. Per això el projecte va dirigit a joves i professorat del món de les arts que estiguin interessats en voler discutir i experimentar processos de creació participativa i treballar en grup altres maneres d’entendre el paisatge del territori on viuen.

El propòsit principal del projecte és ampliar la noció de creació a partir de les experiències dels subjectes en relació al territori que habiten i possibilitar així processos de creació cooperatius entre els agents de la zona. El resultat estaria encaminat a ampliar la definició del paisatge social/cultural actual de les Terres de l’Ebre (o d’una part d’aquest territori) a partir dels materials de la memòria del territori, obtinguts d’arxius de documentació o recollits mitjançant el treball de camp en l’àmbit social.

La declaració d’intencions del projecte es defineix a través dels objectius següents:

  • Discutir sobre els processos de creació artístics amb l’objectiu de visualitzar-ne de nous basats en la diversitat de disciplines i la participació.
  • Fomentar el treball col·laboratiu entre alumnat, professorat, administració pública i ciutadania.
  • Facilitar l’accés a documentació pública per tal de poder ser rellegida des de nous discursos i poder-ne crear de nova.
  • Experimentar l’art com a una eina relacional, transformadora i multidisciplinària, i no com a una matèria estancada en el temps.
  • Potenciar el treball amb temàtiques de creació properes a tots els participants en el seu espai quotidià, on la creativitat no es vegi limitada per la mancança de
    coneixements històrics o culturals.
  • Practicar processos educatius no dirigits, en els que la relació entre participants i formadors no es defineixi per estructures jeràrquiques sinó que respongui a la
    voluntat de crear espais oberts a la discussió i al coneixement compartit.

TUTORS DEL PROJECTE

Antònia P. i Ripoll. de l’àrea de Pintura i Art Mural. ESARDI
Alfred Porres Pla de Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre
Txuma Sánchez de la Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya

ARTISTA RESPONSABLE DEL PROJECTE
Luca Rullo