OBRES PÚBLIQUES

EQUIP COL·LABORADOR
ESARDI – Escola d’Art i Disseny d’Amposta
Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre

TUTORS DEL PROJECTE
ESARDI – Àrea de Pintura i Art Mural: Antònia P. i Ripoll (aripoll.mail@gmail.com)
Lo Pati – Centre d’Art Terres de l’Ebre: Alfred Porres Pla (aula@lopati.cat)

CURS I ESPECIALITAT
Pintura i Art Mural

Obres públiques és un projecte que hem traçat a partir d’una sèrie de punts de partida que hem anat connectant. En primer lloc, volem possibilitar l’encontre (la conversa i l’estranyament) entre joves i grans, dues cultures/comunitats properes (comparteixen vincles familiars, socials, territorials…) i distants alhora (els separen interessos, necessitats, hàbits…). En segon lloc, hem situat el focus del projecte en l’espai públic, les formes com l’ocupen i l’han ocupat diverses generacions. En darrer lloc, el projecte ha de ser colaboratiu i esdevenir un fet artístic públic, amb la participació i l’autoria compartida de totes les persones involucrades.

El nom d’Obres públiques té ressonàncies artístiques (habitualment, ens referim a les produccions artístiques com a “obres d’art”), però també ens remet a les construccions d’obra civil que configuren el nostre paisatge urbà quotidià. Aquestes obres, que alteren temporalment la fesomia d’un carrer o d’una plaça, són molt sovint objecte de la curiositat de la gent gran (si més no, així és com es percep en el nostre imaginari col·lectiu). Aquesta és la llavor del projecte, allò que l’empeny, dóna sentit a la seva dimensió pública i esperona la participació.

OBJECTIUS

  • Desenvolupar una activitat de creació artística comunitària sobre l’ús i l’apropiació de l’espai públic, a partir dels canvis urbanístics executats a la plaça del mercat d’Amposta al llarg del temps.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ

INTERVENCIÓ A LA PLAÇA DEL MERCAT D’AMPOSTA

1 Documentació
Els estudiants d’ESARDI, a través d’un taller programat, realitzaran una recerca de fotos i plànols actuals de l’espai de la plaça del mercat d’Amposta. També es farà una cerca de fotos antigues i plànols per saber com era abans aquest espai.
A partir del material recollit, s’elaborarà un plànol actualitzat de la plaça del mercat, prou esquemàtic per a que es pugui dibuixar a sobre. Es faran dues còpies sobre paper de 6 m2 aproximadament.

2 Acció
Els primers dies l’acció s’articula al voltant de dos “espais en obres” instal·lats a la plaça del mercat d’Amposta. A cada espai, delimitat amb les tanques que l’ajuntament fa servir per limitar l’accés a les obres, hi haurà un plànol de la plaça i material per dibuixar. Els estudiants d’ESARDI convidaran les persones que s’hi acostin a explicar com era la plaça abans i a dibuixar-ho sobre el plànol. Les fotos antigues recollides a la fase de documentació poden servir per facilitar el record i les explicacions de les persones grans que participin.

Els darrers dies de l’acció els dedicarem a marcar i dibuixar sobre l’actual espai de la plaça del mercat els diversos traçats (dibuixats prèviament als plànols) recordats per cadascuna de les persones participants (farem servir pastels, guixos, cinta adhesiva i vinils de colors diferents per a cada traçat).
L’acció de superposar els traçats antics sobre l’espai actual esdevé una forma d’apropiació de l’espai públic i una reivindicació dels espais de la memòria, que es fan visibles a través dels testimonis de les persones participants.

3 Publicació
Més enllà de la dimensió pública que hagi tingut el desplegament del dispositiu, s’ordenarà tot el material i es publicarà en un format per determinar (material i/o digital), segons la natura de la documentació recollida i el pressupost de que disposem.