“DOCUMENTS D’ACCIÓ”. OBRES EN EXPOSICIÓ

Equip col·laborador:
Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny seu Deià, Barcelona
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona

HC03_Deia_Tapies_05_br HC03_Deia_Tapies_03_br

El taller de tècniques artístiques pels alumnes de tercer curs, té en compte el paper actiu de les institucions artístiques i culturals com elements fonamentals dins del cicle de circulació de la creació artística, les formes actuals d’intercanvi de coneixement i també la integració de formats professionals diversos en els que el disseny hi participa. Proposa als estudiants introduir-los en la lògica de funcionament d’una institució cultural i a partir d’aquí, generar respostes creatives que puguin interactuar amb diferents nivells de la seva constitució, mediació i gestió, entesos com oportunitats de desenvolupament de continguts i situacions creatives que es poden abordar des de les metodologies i els anàlisis del món del disseny.

La col·laboració es planteja a partir de l’exposició Documents d’acció. Obres de les col·leccions Denney i Cordier (1947-1965). Amb l’anàlisi de l’exposició com a “obra cultual”, i el paper de la institució cultural per a transmetre-la i fer-la assequible, a partir de diferents formes de mediació, a l’abast d’un public actiu.

En el cas de l’EASD Deià, aquest taller continua la relació que hem mantingut els darrers anys amb la Fundació Antoni Tàpies, amb l’oportunitat de renovar la participació en el programa Prototips en codi obert. Això permet entendre diversos nivells del funcionament i de la gestió del centre, i alhora propiciar noves lectures i creacions per part dels estudiants.

TUTORS DEL PROJECTE
Escola Superior d’Arts Plàstiques i Disseny Deià, Barcelona: Joan Vila Puig
Fundació Antoni Tàpies, Barcelona: Linda Valdés i Oriol Fontdevila

CURS I ESPECIALITAT
Tercer curs dels Estudis Superiors en Disseny, especialitat de disseny d’interiors.
Assignatura: Optativa de tècniques artístiques. Institució cultural: interacció, creació, intervenció

OBJECTIUS
-Analitzar els dispositius de mediació que proposa l’exposició en relació al valor construït de les obres i la recepció per part del públic.
-Integrar el paper actiu del públic en un diàleg amb la institució cultural al voltant de l’exposició.
-Imaginar i dissenyar formes de relació amb les obres de l’exposició des de la seva experimentació i la construcció activa del seu significat.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
L’activitat es durà a terme entre el febrer i el maig 2016

1. Anàlisi de l’exposició “Documents d’acció”.
El taller es fonamenta en estudiar la relació entre una obra o treball cultural, la institució cultural que el promou o difon i el paper actiu del públic que hi interactua.
L’obra cultural que s’analitza és l’exposició Documents d’acció. Obres de les col·leccions Denney i Cordier (1947-1965) que té com a co-comissaris a Carles Guerra i Laurence Rassel.

-Anàlisi de l’exposició, projecte curatorial
-Projecte expositiu a la Fundació Antoni Tàpies (FAT).
-Difusió i disseminació dels continguts de l’exposició.

2. Institució cultural, estructura i gestió de públics.
Es centrarà en l’anàlisi de la pròpia institució cultural, la Fundació Antoni Tàpies, que acull l’exposició Documents d’acció. Quina ha estat la seva història, quins són els seus objectius i les dinàmiques de gestió interna. En relació a l’exposició que estem treballant, ens fixarem en com es considera el paper del públic com un agent actiu fonamental de la gestió de la institució.

3. Anàlisi de les obres exposades i de les formes de relació amb el públic.
Anàlisi de una de les obres exposades. Partint de la seva singularitat i història, es tindrà en compte les circumstàncies i condicions que són precises per a la seva experimentació – comprensió. Es valorarà quines són les mediacions físiques, conceptuals, institucionals… que s’hi exerceixen i precisen per poder assumir-les i entendre-les en totes les seves dimensions.

4. Propostes de mediacions aplicades a cada obra analitzada.
-Imaginar i proposar formes de mediació amb les obres analitzades, per tal de explorar les maneres de transmetre i/o integrar la superposició de continguts que cal tenir en compte.
-Assajar dispositius, sensitius, conceptuals, relacionals… que abastin nivells de relació més amplis i complexes.
-Presentar les propostes a la FAT, de la manera en que puguin dialogar amb l’exposició.
-Documentar el procés de treball de la intervenció i gestió d’aquesta informació recollida per a l’elaboració d’una memòria del projecte, de la que es pugui extreure la difusió pública de l’experiència.