ESPAI 13-ESPAI BLANC

EQUIP COL·LABORADOR
Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja
Fundació Miró

HC03_Llotja_Miro_04_br fons 13fotos

El taller es fonamenta en la relació entre una obra o treball cultural, la Institució cultural que el promou o difon i el públic que hi interactua.
Aquest curs es tracta d’analitzar la proposta presentada per Martí Manem per l’Espai 13 de la Fundació Miró (Quan les línies són temps) i proposar una intervenció com a resposta en diàleg amb la del comissari.
La primera activitat està centrada en l’anàlisi dels continguts vinculats a la Fundació Miró i l’Espai 13, què han de ser la base de treball per a la concreció de l’actuació posterior.
Es centrarà en l’anàlisi de la pròpia institució cultural que acull el projecte comissariat per Martí Manem, la Fundació Miró.
Quina ha estat la seva història, els seus objectius i les dinàmiques de gestió interna. En relació a l’exposició que estem treballant ens fixarem en el paper del públic com un agent actiu fonamental de la gestió de la institució.
Disseny i realització de les intervencions lligades a la proposta comisariada per Martí Manem en relació a la temporalitat i producció de les pràctiques art´sitiques.. Responen a Quan les línies són temps.
Documentació de la intervenció i gestió d’aquesta informació recollida per a l’elaboració d’una memòria del projecte i per a la preparació de la difusió pública de l’activitat.

Aquest taller continua la relació que hem mantingut els darrers anys amb la Fundació Miró, amb l’oportunitat de renovar la participació en un nou programa relacionat amb la coraduria de Martí Manem en l’Espai 13 amb aquesta assignatura.

TUTORS DEL PROJECTE
Nora Ancarola i Montse Quer

ARTISTA CONVIDAT
Martí Manem, Comissari de l’Espai 13 i Martina Millà, Directora de programacions de la Fundació Miró.

CURS I ESPECIALITAT
Optativa de 3r curs i tota l’escola

OBJECTIU
El taller INSTITUCIÓ CULTURAL: INTERACCIÓ, CREACIÓ I INTERVENCIÓ pels alumnes de tercer que es proposa, té en compte el paper actiu de les institucions artístiques i culturals com elements fonamentals dins del cicle de circulació de la creació artística, les formes actuals d’intercanvi de coneixement i també la integració de formats professionals diversos en els quals el disseny hi participa. Proposa als estudiants introduir-los en la lògica de funcionament d’una institució cultural (en aquest cas, la Fundació Miró) i a partir d’aquí, generar respostes creatives que puguin interactuar amb diferents nivells de la seva constitució, mediació i gestió, entesos com a oportunitats de desenvolupament de continguts i situacions creatives que es poden abordar des de les metodologies i l’anàlisi del món del disseny.
Activitats i temporització:

FASES DE TREBALL
1. Anàlisi de continguts de l’obra cultural escollida (projecte M. Manem)
2. Institució cultural, estructura i gestió de públics (projecte Espai 13
3. Disseny de la intervenció-resposta
4. Documentació i gestió de la informació
5. Presentació al fòrum Hibridacions i Contextos