METAMORFOSI

EQUIP COL·LABORADOR
EASD Serra i Abella
Tecla Sala. L’Hospitalet de Llobregat
Grup de cant coral Ben sonats

TUTORS DEL PROJECTE
Tecla Sala: Toni Perna
EASD Serra i Abella: Òria Romaní, Anna Ruiz

CURS I ESPECIALITAT
4art ESDG. Disseny Gràfic des de les assignatures de Muntatges Efímers i Espai escènic: intervencions audiovisuals

 

És un projecte de disseny i realització d’una instal·lació que proposa un punt d’encontre entre l’espai real i l’espai virtual, creat per unes projeccions, en un terreny híbrid entre l’escultura i el vídeo, més el suport d’una exposició on s’explica el procés de treball.

OBJECTIUS
Experimentar amb la percepció de l’espectador més enllà del so, i la relació entre aquest, la llum i el volum.

ACTIVITATS
Elaboració d’un mapping
Elaboració d’un espai escènic i caracterització i vestuari dels músics
Realització de la instal·lació
Realització de l’exposició
Inauguració de l’event