Temps morts – Futurs possibles

EQUIP COL·LABORADOR
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
ACVic Centre d’Arts Contemporànies

Activitat subvencionada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

“Per què obeeixes, si podries no fer-ho”.
Étienne de la Boétie

El taller Temps morts – Futurs possibles proposa una suspensió temporal dels rols i les experteses dels productors culturals individuals, per tal de donar pas a les capacitats compartides i al potencial creatiu de caràcter cooperatiu.
Per fer-ho, es vincula el background del sistema creatiu professional lligat a les arts i al disseny (capital cognitiu, I+D+R, comunicació, transgressió, capacitat crítica, poètiques, conceptes i autoria) i el model d’organització cooperativa (autonomia, comunitat dels recursos, agenda col·laborativa, interrelació de treball, vida i projecte, presa col·lectiva de decisions i voluntat de transformació). Aquestes dues realitats, tot i que tenen aspectes en comú, sovint viuen d’esquena i ignoren tant el que les relaciona com el que les permetria enriquir les seves estratègies d’incidència i desenvolupament en els seus entorns.
Per al taller es proposa un model cooperatiu d’organització on l’autoria individual queda suspesa en benefici d’un anonimat col·lectiu que incideix disruptivament en la presa de decisió, creació i realització d’accions amb voluntat de transformació de la realitat propera. Es pretén posar en pràctica la idea que les persones poden contribuir a un projecte d’equip de forma horitzontal i es poden beneficiar dels resultats col·lectius, sense una reciprocitat individual directa. El projecte es desenvolupa d’acord amb els principis d’equipontencialitat i dissolució entre àrees de coneixement i entre especialització i amauteurisme.

La finalitat operativa del taller és que els participants, organitzats com un “laboratori creatiu cooperatiu”, creïn i desenvolupin una estructura que organitzi un sistema-seqüència d’accions amb incidència en la relectura transformadora del context local. Aquest sistema pot funcionar indistintament com una plataforma digital o analògica i ha de permetre ser reapropiat i replicat pels habitants, atesa la proximitat i relació amb les seves realitats. Es proposa el funcionament de les cadenes de missatges o d’accions i la comunicació viral com a models de difusió exponencial i d’apropiació de continguts compartits.
L’objectiu final consisteix en traçar direccions i objectius que permetin pensar de nou l’activitat creativa i el seu sentit transformador. Les qüestions bàsiques a resoldre són: per què fer alguna cosa? per a qui? i amb quina idea?, si es pren partit des de la implicació social i política (entrar en escena).


TUTORS DEL PROJECTE
Marià Dinarès (EASDVic)
Ramon Parramon (ACVic)

ARTISTES CONVIDATS
Toni Giró – Tallerista. Convida a fer dues intervencions a:

Fèlix Pardo. Filòsof especialitzat en cooperativisme i capital creatiu.
Horaci Polanco. Dissenyador i cooperativista a Jamgo. http://jamgo.coop/ca/

CURS I ESPECIALITAT
2n d’Arts Aplicades al Mur (Pintura) i d’Arquitectura Efímera.

OBJECTIUS

– Convocar els participants a una dinàmica cooperativa de la pràctica de la creació, on l’encaix i la suma dels capitals creatius individuals sigui revulsiva i manifesti orgànicament el seu potencial emancipador i transformador. CONFIANÇA EN LA DIVERSITAT.

– Compartir una reflexió crítica sobre el present vital i professional des de la creació, que resituï les pràctiques laborals en context de crisi i proposi maneres transversals d’exercir-les en benefici comunitari i més enllà del jo-marca, tot evitant la paradoxa mercantilista de l’autoexplotació o la competitivitat. RECONEIXEMENT I CAMUFLATGE.

– Generar un espai de reflexió que conciti la problemàtica comuna, escolti les veus altres i dissenyi les estratègies d’acció i els sistemes de transformació de les realitats des del reconeixement de l’emocionalitat, més enllà de la productivitat i amb una condició de solidaritat a l’interior del treball. POLIFONIA EMOCIONAL.

– Mapejar les iniciatives locals existents amb voluntat de transformació social, quins són els seus objectius i mitjans i diagnosticar els punts comuns per optimitzar i enxarxar la visibilització del seu treball i les seves finalitats. CARTOGRAFIES CRÍTIQUES.

– Dissenyar i realitzar un programa viable de micro-propostes desenvolupades com un conjunt d’accions i realitzacions físiques (canals) enfocades a alterar la percepció problemàtica de la realitat local i a proposar espais-temps compartits de transformació real. INTERRUPTORS I CURTCIRCUÏTS.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ

Desembre 2015-febrer 2016

METODOLOGIA PER SESSIONS

1- Visita comentada a l’exposició a ACVic:
Exposició Economies del desgast, de Toni Giró i Jordi Mitjà. Primera sessió d’introducció al taller i pautes metodològiques.

Dins la setmana intensiva de febrer:

2- Conferència de Fèlix Pardo i 2a sessió: Casos pràctics com a exemples

3- Xerrada amb Horaci Polanco i 3a sessió: Sessió de disseny de propostes

4- Sessió de mapejats dels conflictes

5- Sessió de revisió del projecte i definició del programa d’accions.

DIFUSIÓ

Article de Marià Dinarès sobre el projecte publicat a la revista digital de cultura Núvol:
http://www.nuvol.com/noticies/experiencies-col%C2%B7lectives/