HIBRIDACIONS I CONTEXTOS

HIBRIDACIONS I CONTEXTOS
Curs 2015-2016

Hibridacions i Contextos és un programa que té la voluntat d’articular projectes en xarxa entre els centres o espais d’art i escoles o facultats d’art i disseny; entitats que són alhora distants en les seves activitats quotidianes, i properes en fites com són el foment de les relacions entre l’art, l’educació, el context i la connexió amb la societat.

El títol que rep aquest programa pretén orientar el com i en base a què s’articulen els projectes que s’hi despleguen. Mentre que el concepte d’hibridació ens remet a qüestions inter-, trans- o post- disciplinàries, el de context ens posiciona vers una localització concreta, una situació temporal específica i unes determinades interaccions socials que hi intervenen.

Hibridacions és una configuració més genèrica i comú a tots els projectes, mentre que el context queda especificat per cada una de les col·laboracions que s’hi porten a terme.

Hibridacions i Contextos. Activa processos col·laboratius que es desenvolupen de manera anual en el període escolar que va de setembre a juny.

LÍNIES GENERALS

 •  Posa en relació centres o espais d’art amb escoles d’art i disseny. Les escoles d’art i disseny són centres educatius especialitzats en la formació d’aquestes disciplines a partir de l’aprenentatge, la recerca i la realització de treballs concrets. Els centres o espais d’art són projectes que despleguen activitats d’investigació, producció i difusió de les pràctiques artístiques. Al activar un programa conjunt es multipliquen els interessos compartits, la seva incidència en processos educatius, la visibilitat i seu abast públic.
 • Diversos projectes es desenvolupen sota uns paràmetres comuns. Cadascun dels diferents centres o espais d’art i escoles d’art que s’adhereixen a Hibridacions i Contextos, ho fan mitjançant una estructura de treball compartida. Els temes i les tècniques poden ser diferents i es pacten entre les agrupacions que s’estableixen entre l’escola(s) i l’espai(s) o centre(s) d’art. Aquestes agrupacions, de manera inicial, es fan a partir de lògiques territorials.
 • Projecte amb singularitat pròpia. A partir de la relació entre les escoles i els centres o espais d’art, s’elaboren projectes conjunts, de manera que una o més escoles, un o més espais o centres d’art articulen un projecte específic, sota una tema, una metodologia i una temporització establerta entre ells. L’especificitat dels centres, les escoles i els territoris, així com la connexió de tot plegat amb les programacions regulars, podrà ajudar a iniciar el projecte d’una forma particular, alhora que sostinguda.
 • Implicació del personal que treballa en cada institució. Cada equip de treball podrà definir la metodologia concreta, de manera que es podrà treballar amb un artista convidat, amb l’equip propi de cada escola i centre, o amb fórmules mixtes i novadores que plantegin cada equip . Sigui quina sigui la manera és important que s’hi vinculin professors i membres dels centres i espais d’art, com impulsors o tutors del projecte.
 • Compartir i transferir metodologies, processos i resultats. Després de concloure el desenvolupament del projecte, i coincidint amb el final de curs, hi ha un simposi o presentació conjunta dels treballs per part dels alumnes, professors i especialistes que han participat. Aquest simposi es realitza en el territori on es porti a terme la coordinació del projecte.
 • Cada centre, espai o escola d’art, segons el seu criteri i disponibilitat, podrà establir una presentació en format expositiu dels resultats. De manera conjunta es treballarà per tal de fer una presentació de tots, o una selecció, dels resultats. Aquesta part està subjecta a aconseguir suport econòmic complementari.

OBJECTIUS

 • Establir una xarxa de col·laboracions entre diferents espais de producció i difusió que treballen des de l’àmbit de les arts contemporànies, conjuntament amb centres educatius especialitzats en l’art i el disseny.
 • Reforçar les relacions entre espais de producció, recerca i difusió, i espais de formació i recerca.
 • Impulsar projectes transversals, mostrar i difondre els treballs que es realitzen a partir d’un eix estructural comú, tot compartint metodologies i mecanismes d’avaluació.
 • Donar visibilitat als projectes i treballs que es realitzin entre els centres educatius, els centres o espais d’art i la seva relació amb el territori.
 • Promoure i donar valor a la presència de les arts a la societat, així com remarcar la funció social de l’art i l’educació.
 • Posar en relació procés de treball i visibilitat, producció i comunicació pública, dinàmica introspectiva en la recerca i extravertida en la difusió.

HIBRIDACIONS I CONTEXTOS 03
Activitat subvencionada pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Pel curs 2015-2016 hi participen els centres d’art i escoles d’art i disseny següents:

– ESARDI – Escola d’Art i Disseny d’Amposta + Lo Pati Centre d’Art Terres de l’Ebre

– Escola d’Art i Disseny de Tarragona + Museu d’Art Modern de Tarragona

– Escola d’Art i Disseny d’Olot, Escola Municipal d’Art de Girona, Espai Estació Jove de Girona, Escola Universitària ERAM de Salt + Bòlit Centre d’Art Contemporani

– Escola d’Art i Disseny Illa + Nau Estruch

– Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic + ACVIC Centre d’Arts Contemporànies.

– Escola d’Art i Superior de Disseny Deià + Fundació Antoni Tàpies.

– Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja + Fundació Miró

– Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella + Centre d’Art Tecla Sala

– Escola Leandre Cristòfol + Centre d’Art La Panera + Alberg Municipal La Panera

– Escola Massana Centre d’Art i Disseny + Fundació Antoni Tàpies.

– Institut Celestí i Bellera + MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona

ANTECEDENTS
La primera edició es va portar a terme durant curs 2013-14, coordinat per ACVic i l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. A partir de la segona edició, durant el curs 2014-15, la coordinació general l’assumeix ACVic Centre d’Arts Contemporànies. La coordinació de la jornada de presentació de la segona edició es va fer entre l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià de Barcelona i Fundació Antoni Tàpies.

PARTICIPANTS DES DE LA PRIMERA EDICIÓ:

Escoles d’art:

– EINA, Centre Universitari de Disseny i Art
– ESARDI Escola d’Art i Disseny d’Amposta
– ESDAP Escola Superior Disseny Arts Plàstiques
– Escola d’Art i Disseny d’Olot
– Escola d’Art i Disseny de Tarragona
– Escola d’Art i Disseny Illa
– Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
– Escola d’Art i Superior de Disseny Deià
– Escola d’Art i Superior de Disseny Llotja
– Escola d’Art i Superior de Disseny Ondara
– Escola d’Art i Superior de Disseny Pau Gargallo
– Escola d’Art i Superior de Disseny Serra i Abella
– Escola Leandre Cristòfol
– Escola Massana Centre d’Art i Disseny
– Escola Municipal d’Art de Girona
– Escola Universitària ERAM de Salt
– Institut Celestí i Bellera

Centres d’art:

– ACVIC Centre d’Arts Contemporànies
– Bòlit Centre d’Art Contemporani
– Centre d’Art de Tarragona
– Centre d’Art La Panera
– Centre d’Art Tecla Sala
– Espai Estació Jove de Girona
– Fabra i Coats. Fàbriques de Creació
– Fundació Antoni Tàpies
– Fundació Miró
– Lo Pati Centre d’Art Terres de l’Ebre
– MAC de Mataró
– MACBA: Museu d’Art Contemporani de Barcelona
– Museu d’Art Modern de Tarragona
– Nau Estruch
– Sala d’Art Jove