LA SALETA DE LA PANERA

EQUIP COL·LABORADOR
Centre d’Art La Panera, Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol, Àrea de Benestar Social

TUTORS DEL PROJECTE
Marta Pallarés, Alba Pirla, Joan Ramon Barri, Roser Sanjuan, Antoni Jové.

ARTISTA CONVIDAT
Edgar Dos Santos, MAKEA TU VIDA

CURS O ESPECIALITAT IMPLICADA
Fotografia, Disseny d’Interiors

OBJECTIUS
L’aliança d’un servei d’atenció a necessitats bàsiques (Menjador social) amb una escola d’art (Escola d’art Municipal Leandre Cristòfol) i un centre d’art contemporani (Centre d’art La Panera) és possible, posant en valor les necessitats estètiques i la sensibilitat en totes les seves manifestacions.

Així neix la “La saleta de la Panera”. Una nova forma d’entendre les necessitats de les persones i la interacció entre l’àmbit social, el cultural i l’artístic.

Entenem la cultura en construcció, en constant transformació, per això al bell mig del centre històric de Lleida, en el triangle cultural de la Panera, generem dinàmiques entre la població que fa un ús del barri lúdic i cultural i les persones que hi resideixen o que utilitzen serveis de caire social fins ara marginals.

On està escrit que un menjador social no pot esdevenir sala d’art amb línies expositives contemporànies? O que les persones del barri no poden implicar-se en projectes artístics participatius juntament amb els usuaris de l’alberg i alumnes de l’Escola Art Leandre Cristòfol?

Per això endeguem l’aventura cultural i social en simetria amb l’entorn, oberta al barri i a la ciutat, on els resultats i els seus processos generadors de noves dinàmiques enriquiran tots els àmbits que impulsen la iniciativa i les seves persones.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
Inici de la programació de tallers i exposicions el gener de 2016.


ACCIONS MIGRANTS
Accionsmigrants.org és un recull de diferents accions desenvolupades pel col·lectiu migrant amb l’objectiu d’apropar i donar visibilitat a les seves problemàtiques, experiències i aportacions. Es prioritzen les pràctiques artístiques participatives que impliquin la interacció amb l’espai urbà i la ciutadania per tal d’estimular la seva integració, la participació ciutadana i la reflexió espontània.

L’activació del lloc web vol servir de plataforma per la difusió d’aquestes accions i de llançadora per les que se’n pugui generar, ja sigui a través de nous tallers i/o a partir d’accions i propostes independents. Aquestes accions s’han dut a terme a través de dos tallers dirigits per Edgar dos Santos i amb la col·laboració de la Regidoria de Drets Civils, Cooperacio i Immigració, el centre d’art La Panera, i el suport de l’Obra Social la Caixa.

El resultat d’aquests tallers es poden veure a La Saleta:
Aquest projecte es va veure acompanyat per la mostra simultània d’aquestes siluetes en 10 espais diferents de la ciutat

Centre Cívic Pl. Ereta
Centre Cívic Pardinyes
Centre Cívic Secà
Centre Cívic Balàfia
Ludoteca Edifici Pal·las
Edifici Joventut
Escola d’Art Leandre Cristòfol
Solars Vius
Universitat de Lleida

Edgar dos Santos és fotògraf i professor a l’Escola d’Art Leandre Cristòfol. Els seus projectes personals centren l’atenció en la relació de l’home amb la natura i l’espai que habita. La transformació del territori, el diàleg amb la natura, la percepció del paisatge i la seva representació… són alguns dels temes dels seus darrers treballs. Utilitzant preferentment la fotografia com a mitjà, alterna la realització de posades en escena amb plantejaments d’estil més documental. Els darrers temps també s’ha dedicat a crear projectes participatius i d’inclusió social utilitzant l’art i la fotografia com a eina integradora, pel que ha guanyat en vàries ocasions un ajut en la convocatòria estatal de Fundació La Caixa “Art per la Millora Social”.

CONSTRUCCIÓ COL·LECTIVA

Makea Tu Vida, mostrà a La Saleta de la Panera, del 4 de març fins al 3 de maig, els resultats d’un taller que va tenir com objectiu, realitzar mobles a partir de la reutilització de materials, destinats a equipar pisos d’inclusió social.
Més enllà de la mostra dels resultats i el procés de treball del taller Mobiliari Nòmada, l’exposició planteja un projecte pilot basat en el disseny i la construcció col·lectiva, que es recolza majoritàriament en la motivació i potencial de les persones per crear un marc operatiu real on els participants tenen l’oportunitat de contruir de manera independent el seu futur.

TALLER
Durant una setmana, del 8 al 11 de febrer, Makea tu Vida, va impartir un taller, en el què participaren 25 persones, què formaren 5 grups mixtes, entre usuaris del Menjador Social i alumnes de l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol.

El taller, que va partir d’un marc teòric basat en les metodologies de Disseny Obert i la cocreació, ha donat lloc fins a 10 prototips de diferents tipologies d’objectes, que comprenen des de llums, cadires i elements d’emmagatzamatge, per tal de convertir els habitatges en uns hàbitats confortables i acollidors per a aquells que els habitin temporalment.

Els materials, tots ells reutilitzats, s’han treballat amb la idea d’aprofitar les seves propietats físiques, jugar amb les seves característiques formals, aplicant diverses tècniques de transformació, per crear espais de relació i descans.

La matèria primera s’ha aconseguit gràcies a la Regidoria de Medi Ambient, que ha permès accedir als materials de les deixalleries o de magatzems municipals, com la senyalèctica defectuosa, cedida per la Regidoria de Mobilitat.

La valoració de l’experiència per part dels participants, és de què ha significat una vivència molt positiva el compartir aquest aprenentatge entre els joves de l’Escola i els usuaris del Menjador, perquè han construït quelcom de manera conjunta, trobant punts en comú i amb uns resultats tant satisfactoris com per empoderar als participants a voler continuar construïnt des d’aquesta nova perspectiva.

MAKEA TU VIDA
Makea Tu Vida és una associació cultural sense ànim de lucre de caràcter social i educatiu, per al foment del disseny obert i la reutilització creativa.
Treballen per la conscienciació mediambiental sobre la problemàtica dels residus i la concepció de l’hàbitat en la nostra societat, des d’una visió constructiva i col·laborativa, per tal de què a través de la construcció d’objectes i a partir de la reutilització de residus, es generin dinàmiques de treball col·lectiu i participatiu que motivin l’autoconstrucció per part dels usuaris, com a eina de conscienciació i reflexió directa.
En definitiva, s’aposta pel desenvolupament de la cultura DIY (Fes-ho tu mateix) / DIWO (Fes-ho amb altres) com a mètode pràctic d’empoderament individual i col·lectiu, enfront de la cultura alienant d’”usar i tirar”.
Per més informació: www.makeatuvida.net http://el-recetario.net/

RESPOSTALEJANT LA SEU VELLA

El projecte uneix el patrimoni i l’art, a través de la fotografia, com a potents vehicles amb poder emocional i identitari imprescindibles per a la inclusió social.

La Seu Vella és la catedral antiga de Lleida. Situada dalt d’un turó que porta el seu nom, la Seu Vella forma part d’un conjunt monumental, junt al Castell del Rei (segle XII-XIV) i la fortificació abaluartada d’època moderna (segle XVII-XVIII). Des del punt de vista artístic, la Seu Vella és considerada una mostra excepcional de romànic i gòtic, però per la seva particular història, la d’una catedral ocupada militarment des del segle XVIII.

El patrimoni arquitectònic és vivencial i té un poder de transmissió emocional molt més gran que el d’un element aïllat d’un museu; és un símbol d’identitat entre un grup de persones que comparteixen una mateixa història i un mateix territori. Cadascú té el seu, segons el seu origen i la seva cultura, però és un element comú entre les persones. Aquesta identitat cultural també està íntimament lligada amb la nostra identitat personal, ens recorda qui som; té la capacitat de fer recordar el passat, de una comunitat o d’un individu que en forma part.

LES NECESSITATS DE LES PERSONES van més enllà de les necessitats primàries. Així, es fa necessari cobrir aquelles relacionals i les d’arrelament i d’identitat. Aquesta identitat significa establir vincles primaris i amb l’entorn. Així, la identitat col·lectiva cap a un territori es pot assolir a partir de l’estima i el reconeixement del seu patrimoni cultural i històric. L’arrelament forma part part d’aquest procés identitari

OBJECTIU GENERAL
Afavorir l’arrelament al territori i la identitat amb la ciutat de Lleida de les persones sense llar, emprant el patrimoni cultural i artístic com a vehicle.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
1. Apropar l’art i el patrimoni de la seu vella i del Turó a les persones sense llar usuàries dels serveis de l’àrea d’inclusió (pisos d’inclusió social, la Saleta de la Panera,
2. Vincular les persones en situació de sense llar (PSL) amb el símbol identitari i cercar l’arrelament al territori.
3. Conèixer i gaudir de les potencialitats de la Seu Vella
4. Elaborar la proposta gràfica a partir de sessions de fotografia dirigides per l’escola d’art Leandre Cristòfol (fotografies) i els productes que es deriven del projecte:
4.1. Exposició “Repostalejant la Seu Vella” s’ha volgut construir un discurs alternatiu a la imatge formal, per posar èmfasi en els altres usos del Turó de la Seu Vella i descobrir-ne noves lectures. Del 20 de maig al 31 d’agost de 2016, a la Saleta de la Panera (Panera,7)
4.2. Postals lliures pels visitants de la Seu vella: 4.2.1. Visibilitat ciutadana. Aquest treball ha de ser visible per la societat, la mirada de cada persona sense sostre s’ha de donar a conèixer.

METODOLOGIA
Conèixer la Seu Vella a través de visita guiada i visita lliure del grup i el seu educador referent del projecte

Tallers per elaborar la proposta gràfica de cadascú i productes finals (exposició final de la visió alternativa de la Seu Vella a la Panera 7 i postaler a la Seu Vella).

TEMPORALITZACIÓ
Inici del projecte: 3 de novembre de 2015 Finalització: 1 d’abril de 2016.

AGENTS IMPLICATS
-Professionals de l’Àrea d’Inclusió de l’Ajuntament de Lleida.
-Professionals del Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida.
-Professionals de la Escola d’ Art municipal “Leandre Cristòfol”.
-Centre d’Art la Panera