DEIÀ A CANYELLES / NOU BARRIS

EQUIP COL·LABORADOR
ESDAP  Barcelona Deià
Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris
Laboratori d’Aprenentatge Comunitari de La Virreina Centre de la Imatge

El curs 2016 – 2017 l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià trasllada la seva seu del barri de Porta al de Canyelles en el mateix districte de Nou Barris.

No hi ha una gran distancia, entre les dues ubicacions, però serà per la comunitat educativa del centre una situació important de transformació. Després de més de 25 anys d’utilitzar un edifici i d’adequar-lo a les necessitats d’una escola d’art i disseny, se’ns ofereix un nou edifici escolar que havia passat per diferents usos escolars i que ara, ha estat rehabilitat per acollir una escola de disseny. A més d’adaptar-nos a un nou edifici, haurem d’integrar-nos a un altre barri amb totes les seves singularitats.

La vocació de l’EASD Deià, ha estat sempre establir un diàleg i una implicació amb les persones i entitats que han constituït el nostre context immediat. Així hem realitzat col·laboracions de tots tipus amb entitats públiques o privades amb les quals a partir de la disciplina del disseny es comprometien apostes conjuntes.

En aquesta nova situació continuarem amb aquesta implicació de servei des del disseny i com escola pública.

Volem aprofitar les circumstàncies d’aquest canvi com un motiu de valuós aprenentatge. Plantejar als nostres estudiants, que siguin ells els que ens proporcionin les informacions i la descoberta dels valors que aquesta nova ubicació de l’escola ens proporciona.
Amb l’assignatura Institució cultural: interacció, creació, intervenció, treballarem la nova relació amb el barri d’acollida, amb l’ajut d’una important entitat cultural del districte: L’Arxiu Històric de Roquetes – Nou Barris.

Comptarem amb el seguiment i suport d’un centre d’art, el Laboratori d’Aprenentatge Comunitari de La Virreina Centre de la Imatge.

A partir d’aquestes peces els estudiants desenvoluparan una informació i uns continguts que hauran de retornar al conjunt de la comunitat educativa de l’escola i que es compartirà també amb els veïns del barri de Canyelles.

TUTORS DEL PROJECTE
ESDAP  Barcelona Deià:  Joan Vila Puig Morera