EL MERCAT DE LA BOQUERIA. EL CONTEXT COM A LABORATORI ARTÍSTIC

EQUIP COL·LABORADOR
Escola Massana, Centre d’Art i Disseny
MACBA: Museu d’Art Contemporani de Barcelona

El projecte treballarà a partir de l’anàlisi i la lectura del que suposa el ric i complex context del Mercat de Sant Josep o Mercat de la Boqueria de Barcelona, per a continuació desenvolupar diversos projectes des de les pràctiques artístiques en diàleg amb aquest context específic. Es prendrà com a referència el treball de l’artista multidisciplinari Antoni Miralda, del qual enguany es presenta una gran exposició al Macba: MIRALDA MADEINUSA entre oct. 2016 i abril 2017, i el qual des de 2015 ha inscrit el seu projecte FoodCultura al Mercat de la Boqueria (FoodCultura Satèlit Boqueria).

TUTORS DEL PROJECTE
Isabel Banal i Jordi Canudas (escola Massana)
Ariadna Miquel i Yolanda Jolis (coordinadores d’Educació MACBA)

ARTISTA CONVIDAT
Antoni MIralda

CURS I ESPECIALITAT
Assignatura Metodologia Projectual d’Art
3r de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB

OBJECTIUS

-Intensificar els vincles entre estudiants d’art de l’Escola Massana i la institució MACBA.

-Saber desplegar processos de “treball de camp” en contextos específics. Saber fer recerca.

-Fomentar una actitud d’anàlisi i esperit crític sobre el que avui representa la mercantilització de l’alimentació en l’escala local i global; tenint com a lloc d’experimentació el context del Mercat de la Boqueria.

-Propiciar el desenvolupament de treballs i projectes artístics en equip i amb el rigor necessari.

-Saber mostrar i comunicar adequadament els projectes. Experimentar l’adequada instal·lació i comunicació dels projectes artístics realitzats.

-Confrontar el treball realitzat en entorns professionals més enllà del context acadèmic.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ

Els treballs al voltant del “MERCAT DE LA BOQUERIA. El context com a laboratori artístic” es portaran a terme en el 1r semestre del curs, entre el 3 de novembre de 2016 i el 19 de gener de 2017. Especifiquem les activitats més destacades.

Data: Dijous 3 novembre 2016
Lloc: Escola Massana i Mercat de la Boqueria (Barcelona)
Activitat: Presentació de la proposta i inici del treball de camp al mercat de la Boqueria.
Persones implicades: els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, i el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas.

Data: Dijous 10 novembre 2016
Lloc: Mercat de la Boqueria
Activitat: Visita comentada al mercat de la Boqueria, i al projecte Food Cultura Satèlit Boqueria.
Persones implicades: visita conduida per Conchi Blanco (directora del mercat de la Boqueria IMMB) i Òscar Ubide (Gerent de l’Associació de comerciants de la Boqueria). Visita comentada a l’espai Food Cultura Satèlit Boqueria conduida per Juan David Galindo (membre de l’equip Food Cultura Boqueria).
Assisteixen els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas. També Ariadna Miquel i Yolanda Jolis (coordinadores d’educació MACBA).

Data: Dijous 17 novembre 2016
Lloc: MACBA
Activitat: Visita comentada a l’exposició MIRALDA MADEINUSA i al Centre d’Estudis i Documentació MACBA.
Persones implicades: visita a l’exposició conduida per personal de l’equip educació i restauració del MACBA. Visita al Centre d’Estudis i Documentació MACBA conduida per Marta Vega responsable de la biblioteca.
Assisteixen els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art i el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas.

Data: Dijous 15 de desembre 2016
Lloc: MACBA
Activitat: Posada en comú “En quin moment es troba el projecte” per part dels diferents equips de treball.
Persones implicades: Els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas. Comparteixen la sessió Antoni Miralda (artista), i Ariadna Miquel i Yolanda Jolis (coordinadores d’educació MACBA).
Data: Dijous 19 de gener 2017
Lloc: MACBA
Activitat: Presentació i debat dels projectes realitzats per part dels diferents equips de treball.
Persones implicades: Els 40 alumnes de 3r curs de Grau en Arts i Disseny Escola Massana-UAB. Assignatura Metodologia Projectual d’Art, el professorat que tutoritza el projecte Isabel Banal i Jordi Canudas. Comparteixen la sessió Antoni Miralda (artista), i Ariadna Miquel i Yolanda Jolis (coordinadores d’educació MACBA).