EXPRESSIÓ DE DADES I ACCIONS DE DIVULGACIÓ I CONTRAST

EQUIP COL·LABORADOR
EASD Pau Gargallo
Arts Santa Mònica (programa Interfícies)
Fundació Catalunya Europa
Ajuntament de Badalona

Projecte d’esquemàtica. Expressió gràfica de dades de l’àmbit polític econòmic: PIB-SPI).
Ideació i desenvolupament d’accions sobre el territori.

TUTORS DEL PROJECTE
Maria Moll, Miquel Aragay, Ingrid Màrquès, ESDAP Pau Gargallo
Laia Ramos, Javier Rodrigo, del Programa Interfícies Arts Santa Mònica

CURS I ESPECIALITAT
2n Esdap de Disseny gràfic i 4rt Esdap de Disseny Gràfic

OBJECTIUS
-Facilitar la comprensió i reformular l’expressió d’unes dades de tipus social publicades darrerament.
-Posar èmfasi en algun aspecte que  interessi a l’alumnat especialment per expandir-lo a través d’accions concretes.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ

  1. Un mes per entendre i plasmar gràficament les dades. Prèviament un economista els les explicat.
  2. Tria de l’ímput sobre el que es durà a terme l’acció de contrast i interacció en el propi territori (concreció de l’escala).
  3. Acció/projecte de socialització.