LA SALETA

EQUIP COL·LABORADOR
EAM Leandre Cristòfol
Àrea d’inclusió social –La saleta de la Panera
Centre d’Art la Panera

Jordi Lafon #Crisscrossing Lleida
Inauguració 21 de desembre

Durant 8 sessions des del 23 de novembre fins el 15 de desembre, s’ha realitzat aquest projecte en el què hi han participant 20 persones, entre alumnes d’il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i usuaris de La Saleta. És un projecte que combina diferents registres propis de la tradició artística. D’una banda pren com a referència el fet de caminar com a pràctica estètica, per tal d’aprofitar les accions i conseqüències que se’n deriven, com per exemple l’observació i la reflexió sobre el nostre entorn; i de l’altra banda, incorpora l’ús de la fotografia digital per utilitzar-la com a     punt de partida      per tal d’observar i generar un registre gràfic a partir de l’acte de caminar a la deriva pels carrers de Lleida.

Finalment fa ús del dibuix com a sistema universal de representació. L’experiència de dibuixar esdevé un assaig col·lectiu, de la mateixa manera que ho ha estat tot el recorregut. Caminar, observar i registrar mitjançant la fotografia digital és el punt de partida per realitzar la memòria gràfica que es transformarà en un gran mural de dibuixos a llapis sobre algunes parets a l’entorn de la Saleta de la Panera, a través de repassar les projeccions de les fotografies que s’han realitzat prèviament en les derives per Lleida.

Criss-Crossing#Lleida  utilitza el dibuix com a sistema universal de representació serveix per aglutinar les experiències entrecreuades dels participants, que en aquesta ocasió són persones sense llar usuàries de la Saleta de la Panera i els alumnes d’il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol de Lleida.

Gelen Geleton. Millor en grup!
Inauguració 25 d’abril

Durant 3 sessions, 15, 16 i 17 de març es realitzà aquest taller a càrrec de l’artista Gelen Jeleton en el què hi participen 20 persones, entre alumnes d’il·lustració de l’Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol i usuaris del “La Saleta de la Panera, Equipament Social”, un taller on es creà una línia de samarretes i gorres, què després es mostraran en un format expositiu a La Saleta, seguint la programació de mostra de projectes artístics col·laboratius.

El motiu de selecció d’aquesta artista és per la seva participació en l’exposició de l’EAM Leandre Cristòfol “Body & Games” a cura de Pilar Bonet i Maria Múñoz sobre objectes d’artista i edicions especials, en què Gelen Jeleton està present en unes teles de “Degénero Edciones” i per la seva trajectòria com a dibuixant i professora de disseny gràfic amb la creació d’un arxiu fanzines, de samarretes, xapes i pegats en què es treballa aquest missatges en diversos suports.

TUTORS DEL PROJECTE
Marta Pallarés, Alba Pirla, Roser Sanjuan i Antoni Jové

ARTISTES CONVIDATS
Jordi Lafon
Gelen Gelenton

CURS I ESPECIALITAT
Cicle d’Il·lustració

OBJECTIUS

L’aliança d’un servei d’atenció a necessitats bàsiques (Menjador social) amb una escola d’art (Escola d’art Municipal Leandre Cristòfol) i un centre d’art contemporani (Centre d’art La Panera) és possible, posant en valor les necessitats estètiques i la sensibilitat en totes les seves manifestacions.

Així neix la “La saleta de la Panera”. Una nova forma d’entendre les necessitats de les persones i la interacció entre l’àmbit social, el cultural i l’artístic.

Entenem la cultura en construcció, en constant transformació, per això al bell mig del centre històric de Lleida, en el triangle cultural de la Panera, generem dinàmiques entre la població que fa un ús del barri lúdic i cultural i les persones que hi resideixen o que utilitzen serveis de caire social fins ara marginals.

On està escrit que un menjador social no pot esdevenir sala d’art amb línies expositives contemporànies? O que les persones del barri no poden implicar-se en projectes artístics participatius juntament amb els usuaris de l’alberg i alumnes de l’Escola Art Leandre Cristòfol?

Per això endeguem l’aventura cultural i social en simetria amb l’entorn, oberta al barri i a la ciutat, on els resultats i els seus processos generadors de noves dinàmiques enriquiran tots els àmbits que impulsen la iniciativa i les seves persones.