“NO TAN(TS) PORCS…”

EQUIP COL·LABORADOR
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic
Arts Santa Mònica

No tan(ts) porcs… Cria porcina a Osona; noves mirades i noves maneres.

TUTORS DEL PROJECTE
Marià Dinarès, Carmen Garcia i Ferran Blancafort, professorat ESDAP VIC.
Glòria Picazo i Laia Ramos, Do It Together d’Arts Santa Mònica.

ARTISTA CONVIDAT
Curro Claret

CURS I ESPECIALITAT
2n del Cicle Formatiu de Pintura i 4rt de Disseny Gràfic

OBJECTIUS
Conscienciar de la importància d’una industria que genera un impacte ambiental, social i econòmic molt important.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
Presentació de resultats a Arts Santa Mònica el 19 de gener de 2017.