SCANNING ADOBERIES: PAISATGES URBANS ORDINARIS, PATRIMONIS EMERGENTS

EQUIP COL·LABORADOR
International Master’s Degree in Landscape Intervention and Heritage Management UAB (Universitat Autònoma de Barcelona, Dept. de Geografia)
Museu d’Història de Barcelona, MUHBA
ACVic Centre d’Arts Contemporànies

El projecte planteja una recerca explorativa sobre un paisatge urbà concret: els barris d’adoberies a la ciutat europea. A partir d’una diagnosi i avaluació dels seus elements de configuració urbana i del seu estat actual es proposa el desenvolupament d’estratègies i accions per tal de reciclar un paisatge urbà ordinari en clau patrimonial.

TUTOR DEL PROJECTE
Francesc Muñoz
Ramon Parramon

CURS I ESPECIALITAT
15 alumnes de curs: Intervenció sobre el paisatge urbà.

OBJECTIUS
Proposar una nova ‘caixa d’eines’ pel que fa al tractament paisatgístic dels teixits històrics a la ciutat europea.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ
-Diagnosi del barri de les adoberies a Igualada.
-Diagnosi del barri de les adoberies a Vic.
-Diagnosi de l’adoberia remanent en el cas de Granollers.
-Diagnosi del carrer del Balç a Manresa.
-Escàner europeu: selecció i documentació de casos de barris d’adoberies a diferents ciutats europees.
-Definició de l’estat de la qüestió pel que fa al reciclatge urbà dels barris d’adoberies a partir de l’anàlisi dels casos que hagin tingut un projecte de regeneració urbana o transformació.
-Proposta d’estratègies i accions en el cas dels barris d’adoberies seleccionats a Catalunya.