TÀPIEX: UN REMEI CONTRA L’APATIA I L’AVORRIMENT

EQUIP COL·LABORADOR
Escola Superior d’Art i Disseny Llotja
Fundació Antoni Tàpies

L’assignatura: L’assignatura de Projectes Interdisciplinaris s’estructura en un projecte únic que es treballa en grups formats per vuit alumnes (preferiblement, dos de cada especialitat).

La interdisciplinarietat és entesa no com una suma o acumulació independent de les diferents especialitats, sinó com un entreteixit de les mateixes. Així, el fet de treballar en grups interdisciplinaris té el doble objectiu de compartir coneixements específics d’altres disciplines i d’aprendre a formar part d’un procés participatiu, on els diferents membres  han de donar una resposta conjunta al repte real d’un encàrrec presentat a l’inici de l’assignatura.

El grup ha de ser capaç doncs, de planificar, gestionar i establir les estratègies per resoldre els problemes que puguin aparèixer. Amb aquesta metodologia s’incideix de manera directa sobre les habilitats comunicatives i la necessitat d’aprendre a valorar les aportacions de tothom i a consensuar les decisions per tal de poder arribar als resultats que es demanen. A banda, en el temps destinat a cada especialitat, on els alumnes están separats, es treballen diferents aspectes o treballs relacionats amb el projecte de grup.

Encàrrec: Dissenyar una experiència per a majors de 60 anys a la Fundació Antoni Tàpies.

Aquesta experiència ha de ser un element mediador que aspiri a comunicar i afavorir la comprensió d’algun aspecte concret del món de Tàpies. No pot ser una activitat passiva, únicament contemplativa, sinó que ha d’haver-hi algun tipus d’interacció per part dels usuaris. Pot ser en forma d’activitat, recorregut, acció, happening, etc.

Cada grup interdisciplinar dissenya una experiència que té l’objectiu de comunicar un concepte relacionat amb Tàpies i que haurà de portar-se a terme la setmana del 8 al 14 de maig, implicant la gestió necessària per aconseguir un grup de persones majors de 60 anys.

El 24 de maig es farà la presentació de totes les experiències realitzades mitjançant un visionat d’audiovisuals que tindrà lloc a l’auditori de la Fundació Tàpies.

TUTORS DEL PROJECTE
Judith Gabriel
Rosa Eva Campo

CURS I ESPECIALITAT
72 alumnes i 8 professors, d’Ensenyaments Superiors de Disseny de gràfic, interior, moda i producte.
Assignatura: Projectes Interdisciplinaris

OBJECTIUS

L’objectiu principal de l’experiència és comunicar algun aspecte de l’obra o la persona d’Antoni Tàpies, així com de la seva Fundació. Ha de ser una visió positiva, pensada com una activitat organitzada per la mateixa Fundació.

Cada grup de treball interdisciplinari ha de realitzar un relat propi, que sorprengui per la seva originalitat.

El concepte ha de quedar reflectit al muntatge de l’activitat, els estudiants escullen el grau de visibilitat (dimensió gran, mitja o petita).

Els muntatges han de ser concebuts des d’un punt de vista de màxima optimització pel que fa a l’economia de mitjans, sostenibilitat i practicitat de muntatge i emmagatzematge.

Es pretén:

  • Comunicar algun aspecte del món Tàpies, entès com un concepte obert que pot abastar l’obra, la persona, la Fundació, etc.
  • Realitzar un relat propi, que sorprengui per la seva innovació.
  • Adequar-se a l’usuari (major de 60 anys), estudiant les seves necessitats i desitjos.
  • Optimitzar els recursos i mitjans del projecte.
  • Valorar aspectes de sostenibilitat al llarg del projecte.
  • Estudiar la optimització i practicitat del muntatge i del emmagatzematge.

ACTIVITATS I TEMPORITZACIÓ

Activitats i accions que es duran a terme i temporització d’aquestes:

Conferències (xerrada de les coordinadores de projectes educatius de la Fundació Tàpies, Rosa Eva Campo i Maria Sellarés).

Visites guiades a la Fundació.

Etapa 1: presentacions conceptuals de les propostes.

Etapa 2: creació del projecte.

Etapa 3: desenvolupament i comunicació del projecte.

La setmana del 8 al 14 de maig, els diferents grups posaran en pràctica les seves experiències a la Fundació Antoni Tàpies.

El 24 de maig es farà una presentació de totes les experiències realitzades mitjançant un visionat d’audiovisuals que tindrà lloc a l’auditori de la Fundació Antoni Tàpies.