METAMORFOSI

EQUIP COL·LABORADOR EASD Serra i Abella Tecla Sala. L’Hospitalet de Llobregat Grup de cant coral Ben sonats TUTORS DEL PROJECTE Tecla Sala: Toni Perna EASD Serra i Abella: Òria Romaní,…